SNG Group е компания, която се занимава с връщане на дългове от гръцки на български фирми

SNG Group е компания, която се занимава с връщане на дългове от гръцки на български фирми. 

От 5 години, компанията ни, успешно се занимава с дела, които са тясно свързани със закона за принудителното изземане и по-специално с възстановяването на неизплатени и лоши дългове между търговци / предприятия и физически лица.

Изобилието от информация и знания, които законният представител на потърпевшия трябва да притежава е толкова много, че се наложи да се специализираме само в тази област.

Целта на компанията ни е пълната защита на интересите на принципала в лабиринтната и доста формална зона на изпълнение.

Изпълнителният отдел на компанията се задължава да обработва целия процес на събиране на вземанията чрез изпълнение.

Показателно е, че докладваме следните действия за привеждане в изпълнение, които отговарят на изискванията на нашите клиенти – принципи: принудително изземване на недвижимо и движимо имущество (автомобили, електронно оборудване и т.н.) конфискация на акции в акционерни дружества и корпоративни акции на дружества с ограничена отговорност, конфискация на вземания в ръцете на трети лица (просрочени и бъдещи), изземване на пари по банкови сметки и като цяло банкови / инвестиционни продукти и др. (изземване на вземанията на длъжниците в ръцете на кредитни институции).

Всеки акт на изпълнение има свои собствени характеристики, има свои собствени предпоставки и собствени правни последици.

Важно е адвокатът, който изпълнява изпълнението, да има както необходимия теоретичен опит, така и познания за скорошната, но и стара съдебна практика на гръцките съдилища, както и за възприемането на практиката през последните години.

Компанията ни предлага услуга за консултация на български фирми, които имат или предвиждат да имат взаимоотношения с гръцки фирми. Ние можем да ви предоставим информция като: актулано състояние, собственици, има ли лоши кредити, имат ли банкови сметки, имат лизадължения към държавата и много други.

Смятаме, че информацията, която можем да ви предоставим, ще ви даде яснота, дали да сключвате сделка с конкретната фирма и би ви спестила много време, средства и ресурси.

 

Нашите партьори в Гърция са частни съдебни изпълнители, които непрекъснато ни предоставят атрактивни имоти на много ниски цени, спрямо пазарните.
 
Компанията ни, може да ви окаже пълно съдействие за закупуване на недвижим имот с много ниска цена.
 
Моля да се свържете с нас за подробности, защото всеки имот е с различни условия.