Reviews

12.01.2018

Drink and Drive Group Sofia, предлага най- качествената дринк енд драйв услуга в София и България. Препоръчвам и денонощните им доставки на хранителни продукти, алкохол и цигари.

Author: Пепи

03.01.2018

Drink and Drive Group Sofia, предлага най- добро качество за дринк енд драйв. Доволна съм и от денонощните доставки на хранителни продукти, алкохол и цигари!

Author: Alex

01.01.2018

Drink and Drive Group Sofia, прави денонощни доставки на хранителни продукти, доставки на алкохол и доставки на цигари в София

Author: Цеци

29.12.2017

Drink and Drive Group Sofia is a great drink and drive service in Sofia.

Author: George

Write a review